Незаводиться і блимає чек допоможіть будь ласкаа

# (user_device_type = phone) or (user_device_type = tablet) ------------ # (user_appearance_type = serp) and (user_appearance_serp = google) ---------- # true

Незаводиться і блимає чек, допоможіть будь ласкаа

%d комментар.